Wednesday, 17/08/2022 - 12:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Lợi
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHỌ VÀ TÊN: ……………………..LỚP: 6/ …KIỂM TRA HỌC KỲ II- NH 2010-2011MÔN: TIN HỌC 6(Thời gian 45 phút không kể phát đề)=============================================================I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho ...
 • Kiểm tra 1 tiếtHọ và tên: ......................................... Môn tin 6Lớp : 6/..... Thời gian 45 phútI. Khoanh tròn đáp án đúng nhất trong các câu sau (2.5 đ)1. Khi khởi động MS Word, một văn bản mới hiện ra có tên là: A. MS ...
 • KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNHMÔN: TIN HỌC 8Bài 1: Chương trình sau dùng để nhập vào một số n bất kỳ từ bàn phím và kiểm tra số đó là số chẵn hay số lẻProgram Chan le;uses crt;var n interger;Begin Clrscr; Write(nhap so duong n bat ky tu ban phim); ...
 • HỌ VÀ TÊN ……………………………….LỚP: …………………….KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010MÔN: TIN HỌC 6(Thời gian 45 phút)I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng: 1. Hoạt động thông tin bao gồm việc:A. Tiếp nhận và xử lí các thông tin về ...
 • Họ và tên: ……………………………….Lớp:……………………KIỂM TRA HỌC KỲ IIMÔN: TIN HỌCThời gian 45 phút không kể phát đềĐề: I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng: (3đ) 1. Để gộp nhiều ô thành một ô và căn giữa dữ liệu trong ô em ...
 • KIỂM TRA 1 TIẾT (Lý thuyết) MÔN: TIN HỌC 8 Thời gian 45 phútĐỀ AI/ TRẮC NGHIỆM (4đ) (Khoanh tròn vào đáp án đúng)Câu 1: Cú pháp của câu lệnh For …. do là: a. for := to do; b. for := to do; c. for = to do; d. ...
 • HỌ VÀ TÊN: …………………………………LỚP: …………………………………KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010MÔN :TIN HỌC 8 (Thời gian: 45 phút)=============================================================================ĐềI. Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý em cho là ...
 • Trường THCS LÊ LỢI Họ và tên:...............................Lớp:.......KIỂM TRA HỌC KÌ I Năm học: 2010 - 2011MÔN: TIN HỌC 7 (Thời gian: 45 phút)ĐIỂM:I.TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho ...
 • Họ và tên: ………………………………Lớp : …………..KIỂM TRA 15 PHÚTMÔN: TIN HỌCĐề A: I. Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu câu trả lời mà em cho là đúng: 1. Cho ô A2 = 100; B2=50 ; C2=25. Kết quả của ô E3 có công thức: E3= Sum(A2:C2) là: a. 4; b. 125; c. ...
 • Họ và tên: ………………………Lớp:………KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN TIN HỌCĐiểmĐề A: Bài 1. Khoanh tròn chữ cái đứng đầu đáp án đúng trong các câu sau:Câu 1: Máy tính có thể hiểu trực tiếp ngôn ngữ nào trong các ngôn ngữ dưới đây ? A. Ngôn ngữ tự nhiên. B. Ngôn ...
 • HỌ VÀ TấN:LỚP:8/ …KIỂM TRA HỌC KỲ IIMễN: TIN HỌC(Thời gian 45 phút không kể phát đề)=============================================================I. Khoanh trũn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng. (3đ) 1. Trong ngôn ngữ lập trình ...
 • Họ và tên: …………………………..Lớp: ……..KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN: TIN HỌC (LÝ THUYẾT)ĐiểmĐỀ A: I. Khoanh tròn trả lời đúng: (3đ)Câu 1: Thông tin được lưu dưới dạng bảng tính có ưu điểm gì? a. Dễ theo dõi, không thể thay đổi. b. Dễ sắp xếp c. Tính toán ...
Tài nguyên