Wednesday, 17/08/2022 - 12:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Lợi
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: SINH HỌC 6 Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA. TRẮC NGHIỆM : ( 3.0 đ)I. Chọn và khoanh tròn vào đáp án đúng : ( 1.0 đ)1.1.Đặc điểm ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ và tên.................................Lớp 7/KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2010 – 2011MÔN: SINH HỌC 7 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)I/ Trắc nghiệm: (3đ)Câu 1: Hãy khoanh tròn vào đầu câu đúng ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ và tên.................................Lớp 6/KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2010 – 2011MÔN: SINH HỌC 6 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)I/ Trắc nghiệm: (3đ)Câu 1: Hãy khoanh tròn vào đầu câu mà em ...
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 81. Tế bào2. Phản xạ3.Cấu tạo và tính chất của xương4. Tiến hóa của hệ vận động5. Hoạt động hô hấp6. Máu và môi trường trong cơ thể7. Đông máu và nguyên tắc truyền máu8. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết9. Thực hành sơ ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: SINH HỌC 7 Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA.Phần trắc nghiệm: ( 3đ)1. Khoanh tròn vào ý đúng trong các câu sau đây:Câu:1.1. Đặc điểm ...
 • ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT MÔN SINH HỌC 6I. MỤC TIÊU:- Nhằm khắc sâu kiến thức trọng tâm sau khi học xong các chương để làm bài 1 tiết. - Rèn kỹ năng so sánh, phát triển tư duy độc lập suy nghĩ. - Giáo dục lòng yêu thích thiên nhiên và áp dụng vào thực tiễn ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: SINH HỌC 8 Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKI. Trắc nghiệm: (3đ)1.Hãy khoanh tròn vào đầu câu cho ý trả lời đúng (1đ).Câu 1.1: Cơ thể ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ và tên.................................Lớp 8/KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2010 – 2011MÔN: SINH HỌC 8 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)I/ Trắc nghiệm: (3đ)Câu 1: Khoanh tròn vào đầu câu cho ý trả ...
 • ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP SINH HỌC 81. Tế bào2. Phản xạ3.Cấu tạo và tính chất của xương4. Tiến hóa của hệ vận động5. Hoạt động hô hấp6. Máu và môi trường trong cơ thể7. Đông máu và nguyên tắc truyền máu8. Tuần hoàn máu và lưu thông bạch huyết9. Thực hành sơ ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: 6/Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2012-2013Môn: SINH HỌC – LỚP 6Thời gian: 45 phútChữ ký GTĐiểmI/ Trắc nghiệm : (3đ) Câu 1. (1đ): Hãy khoanh tròn vào đầu câu cho ý trả lời đúng.1.1.Đặc điểm ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: 6/Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2012-2013Môn: SINH HỌC – LỚP 6Thời gian: 45 phútChữ ký GTĐiểmI/ Trắc nghiệm : (3đ) Câu 1. (1đ): Hãy khoanh tròn vào đầu câu cho ý trả lời đúng.1.1.Đặc điểm ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: SINH HỌC 9 Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKI/ Trắc nghiệm (3đ)Câu 1: (1đ) Khoanh tròn vào đầu câu cho ý trả lời đúng :1.1: Khi cho ...
Tài nguyên