Wednesday, 17/08/2022 - 10:27|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Lợi
  • Họ và tên:ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN :Ngữ văn 6Lớp:A.Trắc nghiệm: (3đ).Em hãy chọn và khoanh tròn vào câu trả lời đúng.Câu1:Thánh Gióng là truyền thuyết ở đời vua Hùng Vương thứ mấy? A.Thứ 5 B.Thứ 6 C.Thứ 10 D.Thứ 18 ...
  • UBND THÀNH PHỐ TAM KỲPHÒNG GD&ĐTKIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2012 -2013 MÔN : NGỮ VĂN LỚP 7(Thời gian làm bài : 90 phút, không kể giao đề)ĐỀ CHÍNH THỨC I.TRẮC NGHIỆM : (3,0 điểm) Hãy chọn ý trả ...
  • UBND THÀNH PHỐ TAM KỲ PHÒNG GD&ĐTKIỂM TRA HỌC KỲ I- NĂM HỌC 2012-2013MÔN NGỮ VĂN - LỚP 8(Thời gan làm bài 90 phút , không kể thời gian giao đề) ...
  • Họ và tên:....................... ĐỀ KIỂM TRA THƠ VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠILớp:............................... LỚP 9 (HỌC KỲ I) A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM.(3đ)1.“Bài thơ về tiểu đội xe không kính” được sáng tác trong hoàn cảnh nào?a. Trước cách mạng ...
  • UBND THÀNH PHỐ TAM KỲPHÒNG GD & ĐTKIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2012-2013MÔN NGỮ VĂN - LỚP 6( Thời gian làm bài: 90 phút không kể giao đề)ĐỀ CHÍNH THỨC Học sinh làm bài trên giấy làm bài kiểm traI.TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm): Hãy chọn ý trả lời ...
Tài nguyên