Wednesday, 17/08/2022 - 11:52|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Lợi
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: LỊCH SỬ LỚP 6Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA/ TRẮC NGHIỆM. (3đ) * Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng. ...
  • HỌ VÀ TÊN:……………………..LỚP 6/….. KIỂM TRA HỌC KỲ II – 2009-2010 MÔN LỊCH SỬ 6 - Thời gian 45 phútA/ TRẮC NGHIỆM(3đ)* Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng1. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra thời gian nào ? a. Mùa xuân năm ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012 Môn: LỊCH SỬ LỚP 7 Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA/ TRẮC NGHIỆM. (3đ) * Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng. ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ và tên.................................Lớp 6/…KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2010 – 2011MÔN: LỊCH SỬ 6 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)A/ TRẮC NGHIỆM. (3điểm)Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: LỊCH SỬ LỚP 8Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA/ TRẮC NGHIỆM. (3đ) * Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng. ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: 6/Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2012-2013Môn: LỊCH SỬ – LỚP 6Thời gian: 45 phútChữ ký GTĐiểmA/ TRẮC NGHIỆM. (3đ)Khoanh vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng.1/ Mục đích học tập bộ ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: LỊCH SỬ LỚP 9Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA/ TRẮC NGHIỆM. (3đ) * Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng ...
  • HỌ VÀTÊN:………………………..LỚP 9/………… KIỂM TRA 1 TIẾT- MÔN CÔNG DÂN LỚP 9 - HỌC KỲ II – NĂM HỌC 2010-2011A/ TRẮC NGHIỆM. ( 3đ )Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng1/ Nhiệm vụ của thanh niên học sinh là:Xác định lý tưởng đúng ...
Tài nguyên