Wednesday, 17/08/2022 - 12:12|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Lợi
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ……………………Lớp: ………………………Số BD: ……. Phòng:……..KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: HOÁ HỌC 8Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GK I/ TRẮC NGHIỆM: (3đ)Câu1: Khoanh tròn vào ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ và tên.................................Lớp..........................................KIỂM TRA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2010 – 2011MÔN: HÓA HỌC 8 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề)A. Trắc nghiệm: (3đ) Khoanh tròn ...
  • Họ và tên:……………Lớp 8/KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN: HÓA(Bài 1).Năm học 2010 - 2011Đề AĐiểmI/Trắc nghiệm: (3đ) *Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau:Câu1:(0,5đ) Phân tử khối của Na2CO3 là: a. 116 đvC. b. 161 đvC. ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: 9/Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2012-2013Môn: HÓA HỌC – LỚP 9Thời gian: 45 phútChữ ký GTĐiểmA/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đầu ý trả lời đúng trong những câu ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ……………………Lớp: ………………………Số BD: ……. Phòng:……..KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: HOÁ HỌC 9Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GK A/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN : (3đ) Khoanh ...
  • ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN: HOÁ8(BÀI 4) Đề ATRẮC NGHIỆM (3đ)Câu 1: c Câu 2:a Câu 3: b Câu 4: Ca(OH)2Canxihidroxit Mg3(PO4)2Magiephotphat ...
  • Họ và tên……....................................Lớp: 9/KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN: HÓA 9(Bài 1)Năm: 2010-2011Đề AĐiểm:A. Trắc nghiệm: (3đ)Câu 1: (1đ). Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau: 1.1 Dãy chất nào sau đây vừa tác dụng với nước vừa tác ...
Tài nguyên