Wednesday, 17/08/2022 - 11:41|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Lợi
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …6/………………Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012 Môn: CÔNG DÂN 6Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA/ TRẮC NGHIỆM: (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng:1)Theo ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …7/……………Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012 Môn: CÔNG DÂN 7Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA/ TRẮC NGHIỆM. (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng:1) ...
  • HỌ VÀ TÊN:LỚP 7KIỂM TRA 1 TIẾTMÔN CÔNG DÂN - LỚP 7A/ TRẮC NGHIỆM ( 3d )Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng:1/ Biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp những công việc hằng ngày…một cách hợp lý để ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …8/………………Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012 Môn: CÔNG DÂN 8Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA/ TRẮC NGHIỆM. (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là đúng:1) Giúp ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: 8/Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2012-2013Môn: GDCD – LỚP 8Thời gian: 45 phútChữ ký GTĐiểmA. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn vào câu trả lời đúng nhất (3 điểm)Câu 1: Câu danh ngôn: “Điều gì không ...
  • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …9/………………Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012 Môn: CÔNG DÂN 9Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA/ TRẮC NGHIỆM. (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu mỗi ý mà em cho là ...
Tài nguyên