Thursday, 27/01/2022 - 17:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Lê Lợi
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: ĐỊA LÝ 6Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GK A. TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 điểm )I. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu trước ý đúng nhất: (1,0 ...
 • Họ và tên:…………………Lớp 6/KIỂM TRA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2009 – 2010MÔN ĐỊA LÝ 6- Thời gian: 45 phútA. TRẮC NGHIỆM: (3,0 điểm)I. Chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau: (0,75 điểm)1. Các đai áp cao nằm ở khoảng các vĩ độ:a. 30o Bắc ...
 • HỌ VÀ TÊN: …………………………LỚP: …………KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010Môn: Địa lý 6 (Thời gian 45 phút)I. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào chữ cái đứng đầu phương án em cho là đúng1. Vĩ tuyến ngắn nhất trên quả địa cầu là: (0,5đ)a. Vĩ tuyến 00 ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012Môn: ĐỊA LÝ 7Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA. TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 điểm )I. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu trước ý đúng nhất: (1,0 ...
 • Họ và tên: ................................................. ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT Lớp: 6/.... Môn: Địa Đề A. Phần trắc nghiệm: 3,0đI. Hãy khoanh tròn và chữ cái đầu ở trước ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012 Môn: ĐỊA LÝ 8Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA. TRẮC NGHIỆM: ( 3đ). I. Hãy chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau đây.(1,0 điểm) 1. ...
 • HỌ VÀ TÊN: …………………………LỚP: …………KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010Môn: Địa lý 7 (Thời gian 45 phút)A. TRẮC NGHIỆM: (3đ)I. Khoanh tròn vào ý đúng nhất:1. Môi trường khô hạn nhất đới nóng là: a. Xích đạo ẩm c. Nhiệt đới gió mùa b. Nhiệt ...
 • Họ và tên :Lớp:KIỂM TRA HỌC KỲ II- NĂM HỌC: 2010- 2011MÔN: ĐỊA LÝ - LỚP 7(Thời gian làm bài: 45 phút, không kể giao đề) ĐỀ: A. TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 ĐIỂM). Ghi kết quả trả lời vào giấy làm bài.I. ...
 • HỌ VÀ TÊN: …………………………LỚP: …………KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2009 - 2010Môn: Địa lý 8 (Thời gian 45 phút)I. TRẮC NGHIỆM: (3,5đ) Hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu trước câu trả lời đúng nhất:1. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng bất ổn về chính trị ở ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: 6/Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2012-2013Môn: ĐỊA LÝ – LỚP 6Thời gian: 45 phútChữ ký GTĐiểmA. TRẮC NGHIỆM: ( 3,0 điểm )I. Em hãy khoanh tròn vào chữ cái đầu trước ý đúng nhất: (1,0 điểm) ...
 • TRƯỜNG THCS LÊ LỢIHọ tên: ………………….Lớp: …………………….Số BD: ……. Phòng:……KIỂM TRA HỌC KỲ INăm học: 2011-2012 Môn: ĐỊA LÝ 9Thời gian: 45 phútChữ ký GTChữ ký GKA. TRẮC NGHIỆM: ( 3đ).I. Hãy chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau đây. (1,0 điểm) 1. ...
Tài nguyên